Privacybeleid t.b.v. de Oplever App

Voor ons als ”verwerker” is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze gegevens worden enkel via onze server verwerkt en opgeslagen t.b.v. de opmaak van de rapportages. Deze gegevens worden verder door ons voor geen andere doeleinden gebruikt. PDJ Vastgoed B.V., eigenaar van de Oplever App, verwerkt de gegevens enkel zodat u de gewenste rapportages kunt genereren via onze Oplever App. Daarbij hebben wij een derde partij (APPelit B.V.) welke onze technische aanpassingen verricht aan de broncode en server van de app(-s). Zowel PDJ Vastgoed B.V. alsmede APPelit B.V. verwerken voornoemde gegevens conform de regelgeving de AVG.

E-mail en nieuwsbrief
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Verwerkersovereenkomsten custom made applicaties
Indien u besluit om een custom made app / tool door ons te laten ontwikkelen sluiten wij met u een verwerkersovereenkomst af conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018